Carl Høgset

Carl - B&WCarl Høgset har studert språk og musikk ved Universitetet i Oslo og sang og korledelse ved Norges musikkhøgskole. Han startet Grex Vocalis i 1971. Koret har i årenes løp vunnet 1. pris i en rekke internasjonale korkonkurranser. I 1987 startet Høgset Norges Ungdomskor sammen med Joar Rørmark. Også med dette koret har han vunnet flere 1. priser i internasjonale konkurranser. Han ledet dette koret i 17 år frem til 2004. Høgset var dirigent for mannskoret Den Norske Studentersangforening fra 1982 til 1985. Fra 1985 til 1987 ledet han Schola Cantorum ved universitetets musikkinstitutt, og fra høsten 2003 til sommeren 2004 var han dirigent for Sølvguttene. I 2012 er han tilbake som dirigent for Den Norske Studentersangforening.
Carl Høgset er æresmedlem av Norges Korforbund og Foreningen norske kordirigenter (FONOKO).

Hans debutkonsert som kontratenor fant sted i Oslo i 1977. Han har vært solist i diverse større barokkverk, som Händels ”Messias” og Bachs ”Juleoratoriet”, men også medvirket i moderne verk som ”Draumkvedet” av Arne Nordheim. Hans solo-CD med sanger av Purcell, Händel, Grieg og Nordheim kom i 1995. I 1998 kom CD’en ”Generations” hvor han synger duetter med sin sønn Rasmus. Høgset er også i med i vokalkvartetten Quattro Stagioni.

Carl Høgset startet sangkurset Alle kan synge i februar 2002. Dette kurset har i 2018 ca 500 deltagere i Oslo, og har også filialer i andre byer i Norge. To ganger per år opptrer deltagerne i Alle kan synge-kurset i Konserthuset i Oslo.
.
Høgset er ofte instruktør ved sang- og dirigentkurs i inn- og utland, samt jurymedlem ved internasjonale korkonkurranser. Han har utgitt en liten bok om sangteknikk med tilhørende øvelser på CD og DVD. Boken er oversatt til ti fremmede språk.

Carl Høgset ble høsten 2007 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St.Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv. Sommeren 2018 mottok han den internasjonale hedersprisen “Una Vita Per La Direzione Corale” («Et liv som korleder») – fra l’Associazione Seghizzi, Gorizia for sin store innsats for korfeltet gjennom et helt liv.