Grex Vocalis – Biografi

Grex Vocalis ble stiftet av Carl Høgset i 1971 og etablerte seg snart som et av Norges ledende kammerkor. Koret har hatt en ganske unik posisjon i norsk korliv. Helt fra begynnelsen av har koret hatt internasjonale musikalske interesser og ambisjoner. Carl Høgsets klangideal ble formet av kontinentale impulser, og koret ble støpt i en rendyrking av tidligmusikktradisjonen, der homogenitet, renhet, linjer, vokalfarge og fokus på tekstlig innhold og uttrykk er helt essensielt. Disse kvalitetene har koret tatt med seg også i arbeidet med andre musikalske epoker, og til sammen utgjør de en grundig skole som gir grunnlag for all slags polyfon sang. Grex Vocalis’ klang er like egenartet, konsistent og gjenkjennelig i dag som den var på korets første plateutgivelse.

I dag har Oslo et rikt korliv med en mengde dyktige dirigenter og amatørkor. Slik var det ikke på 1970-tallet. Da var det ingen musikkinstitusjoner som tilbød bachelorgrad i kordireksjon, og ingen hadde hørt Poulencs kormusikk i Norge. Carl Høgsets repertoarvalg og tolkninger brakte noe helt nytt inn i det norske musikkliv. Grex Vocalis har bestilt og urframført verker av norske komponister, men koret har også en lang tradisjon med å framføre store, kjente verk med orkester i adventstida – blant andre Bachs Juleoratorium og Messe i h-moll, Händels Messias og Monteverdis Mariavesper. NRK spilte inn flere timelange programmer med Grex Vocalis på 1980-tallet, og et langt samarbeid mellom koret og Arne Nordheim kuliminerte i Draumkvedet, som først ble framført i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994 – i en scenisk versjon med 40 forestillinger på Det Norske Teatret.

Grex Vocalis har turnert Norge og Europa rundt og dessuten besøkt Japan og Cuba, vunnet førstepriser i nasjonale og internasjonale korkonkurranser, utgitt ti plater og medvirket på enda flere, samt mottatt tre Spellemannpriser.